Premium Plus� Exterior Satin Enamel Deep Base No. 9340